Bia Dựng Đền

Đền Hùng Hải Ngoại

San Jose California

***

Dẫu rằng cách trở muôn trùng,

Ngh́n năm Đất Tổ Nghiệp Hùng vẫn đây

Trộm nghĩ: con tạo xoay vần, vạn vật sinh sinh hóa hóa, muôn loài do trời đất tạo nên, lớp trước lớp sau tuần tự có nguồn có gốc; phương chi con người được tiếng khôn hơn muôn vật, lẽ nào không t́m về cội rễ!

Lại nghĩ: Hưng, vong, tan, hợp là lẽ thường trong trời đất mà “vấn tổ tầm tông” chính là việc hệ trọng của con người.

V́ hoàn cảnh đẩy đưa, đàn “Con Rồng - Cháu Tiên” chúng ta phải ly hương rời cố quốc. Hơn ba thập niên trôi qua, trải bao thăng trầm của cuộc sống tha hương, trải bao nhọc nhằn và công sức dồn lo cho những thế hệ con cháu, và mặc cho những điều thị phi, những sóng gió đă không làm nản ḷng những người hưng công, nay trong niềm ước mơ “Dựng một ngôi đền để con cháu t́m về ḍng giống”, mấy gian nhà đơn sơ này được khởi dựng để làm cái mốc cho con cháu sau này c̣n có chỗ mà biết nhớ về Quê Cha - Đất Mẹ, Cội Nguồn Gốc Tích và cũng là nơi cộng đồng tha hương chúng ta nhớ về cố quốc, cung vọng phụng tự Anh Linh Đức Quốc Tổ Hùng Vương và Chư Liệt Vị Tiên Vương, Tiên Thánh, Tiên Hiền, Khai Quốc Công Thần Việt Nam.

Vậy khi viếng thăm nơi này, ta nên thắp nén hương thơm, tâm tư truy niệm nhớ về Đất Tổ và các vị Tiền Nhân đă dầy công gây dựng và bảo vệ Đất Nước cũng như ngững người đă đóng góp tịnh tài và sức lực tạo dựng nên nơi này. Ấy mới là:

Uống Nước Nhớ Nguồn.”

Đức Lang - Nguyễn Thanh Liêm

Phụng soạn

H́nh Rồng Chầu trên trán bia kèm trên do Điêu Khắc Gia Lăo Thành Mai Lân vẽ.

Lời cố vấn về văn bia của cụ kèm theo: