Danh Sách Đng Bào Tử Nạn

Hội Đền Hùng

Hương Linh Đồng Bào Tử Nạn

Trên Đường T́m Tự Do

Đă An Vị Thờ Trong Đền Quốc Tổ

Tự

Do

Vạn

Kiếp

Gửi

Linh

Hồn

Danh Tánh Hương Linh tử nạn Thọ Năm Sinh Năm Tử Nạn Nơi Tử Nạn
GS Nguyễn Hải     1980 Biển Đông
Con trai GS Nguyễn Hải 18   1980 Biển Đông
Con gái GS Nguyễn Hải 16   1980 Biển Đông
Linh Mục Đặng Viết Hiệp     1979 Biển Đông
GS Lưu Thị Giáng cùng phu quân và hai con       Biển Đông
GS Nguyễn Thị Mỹ và Phu Quân       Biển Đông
  Đỗ Đăng Đạt       Núi rừng Đông Dương
  Dương thị Thanh Xuân 17 1967 Tháng 9/1984 Biển Thái Lan
Ông Hồ Văn Ân   1923 1984 Trại tù Sài G̣n
  Huỳnh Khánh Tâm       Biển Đông
  Huỳnh Trúc Chi       Biển Đông
  Huỳnh Trúc Ly       Biển Đông
Anh Lê Ngọc Mến 30   1980 Biển Đông
Chị Nguyễn Thị Nghi 29   1980 Biển Đông
Trung Úy Bùi Trịnh Tường   1949 1978 Biển Mă Lai
  Phạm Văn Hải   1961 1986 Biển Đông
  Vũ Thế Hoàng   1964 1978 Biển Đông
  Vũ Thế Hùng   1960 1978 Biển Đông
  Vũ Thế Huy   1962 1978 Biển Đông
  Vũ Thị  Hiền   1966 1978 Biển Đông
  Vũ Thị Hằng   1968 1978 Biển Đông
  Vũ Thị Hạnh   1968 1978 Biển Đông
  Vũ Thị Hương   1959 1978 Biển Đông
  Đặng Thị Tâm   1933 1978 Biển Đông
  Vũ Thế Việt   1933 1978 Biển Đông
  Đặng Kim Phượng   1960 1978 Biển Đông
  Đặng Ngọc Đức   1957 1978 Biển Đông
  Bùi Quang Âu   1945 1980 Johor/Malaysia
  Lê Văn Tùng     32448 Biển Thái Lan
  Tô Lai Chánh   1937 1988  
  Trịnh Thị Nhung   1943 1988  
  Lê Tuấn Phát   1972 1987 Núi rừng Đông Dương
  Nguyễn Thanh Liêm   1969 1987 Núi rừng Đông Dương
  Vương Thị Hoàng Yến và chồng, con        
  Hứa Bảo Toàn     1989 Ngoài khơi Kiên Giang
  Hứa Bảo Trúc     1989 Ngoài khơi Kiên Giang
  Hứa Thị Thùy Dương     1989 Ngoài khơi Kiên Giang
  Trương Hoàng Nam     1989 Ngoài khơi Kiên Giang
  Trương Văn Lâm     1989 Ngoài khơi Kiên Giang
  Trương Văn Quân     1989 Ngoài khơi Kiên Giang
  Trương Văn Quang     1989 Ngoài khơi Kiên Giang
  Nguyễn Thành Liêm   1959 1979 Đường bộ
  Lưu Đức Thắng   1957   Biển Đông
  Tạ Thị Thúc Trâm   1959   Biển Đông
  Tôn Thất Hoán       Biển Đông
  Nguyễn Trí Tuệ   1972 1979 Kuantan, Malaysia
  Bùi Bằng Đoàn 30   1979 Biển Đông
  Bùi Bằng Trinh 4   1979 Biển Đông
  Lai Quang Thắng  6   1979 Biển Đông
  Lai Quang Thịnh 13   1979 Biển Đông
  Lai Văn Cảnh  39   1979 Biển Đông
  Nguyễn Phương     1979 Biển Đông
  Nguyễn Tân     1979 Biển Đông
  Nguyễn Thị Huệ 35   1979 Biển Đông
  Nguyễn Tiến Lập       Đường bộ
  Nguyễn Tiến Linh       Đường bộ
  Nguyễn Phương B́nh   1958 1986 Đường bộ
  Nguyễn Thế Hùng   1962 1986 Đường bộ
Ông Bùi Đ́nh Nhuận   1937 1980 Vượt biên đường bộ
  Bùi Huy Thành   1975 1980 Vượt biên đường bộ
  Bùi Thị Uyên Như   1974 1980 Vượt biên đường bộ
  Nguyễn Thị Ngọc Trâm   1946 1979 Biển Đông
  Nguyễn Thị Tiên   1944 1979 Biển Đông
  Đặng Thị Mai (con gái bà Tiên)   1974 1979 Biển Đông
  Nguyễn Ngọc Bích (con bà Trâm)   1978 1979 Biển Đông
  Trần Thị Lệ 29 1961 1990 Biển Đông
  Vơ Huy Nguyên 5 tuổi   1990 Biển Đông
  Vơ Thị Kim Nguyệt 10 tuổi   1990 Biển Đông
  Nguyễn Khiêm     1980 Biển Đông
  Hà Nui     1980 Biển Đông
  Lương Hậu 17   1980 Biển Đông
  Trần Văn Nhựt     1980 Biển Đông
Ông Phạm Văn Đ́nh và gia đ́nh 7 người       Biển Đông
Bác Sĩ Phan Huy Quát   1908 1976 Trại tù Sài G̣n
  Đỗ Đức Lập   1965   Biển Đông
  Trần Thị Thanh     1981 Biển Đông
  Vũ Phát     1981 Biển Đông
  Lư Phi Hùng     1978 Biển Đông
  Trần Diễm Ly     1978 Biển Đông
  Trần Trấn Phi     1978 Biển Đông
Ông Bà Trần Ngọc Hạnh-Châu Lệ Cầm     1978 Biển Đông
Ông Bà Trần Nhân Hùng     1978 Biển Đông
Ông Trần Nhân Trọng     1978 Biển Đông
Ông Bà Thạch Hoài và 2 con     1978 Biển Đông
  Trần công Hải   1968 1982 Biển Đông
  Trần Công Tuấn   1969 1982 Biển Đông
  Trần Thị Thanh Thúy   1967 1982 Biển Đông
  Vũ Văn Quang 23 1956 1979 Biển Đông
Ông Nguyễn Xuân Thu   1945 1982 Biển Đông
Con trai Nguyễn Xuân Thi   1980 1982 Biển Đông
  Nguyễn Đức Thành   1958 1982 Biển Đông
Ông Nguyễn Văn Hưởng với Vợ và 3 con     1978 Ngoài khơi Phú Quốc
  Dương Trọng Nhân   21/4/69 17/8/86 Đi từ Cấn Chá & Quận 5
  Trần Quốc Tuấn   1969 Xă Đa Phước - B́nh Chánh 17/8/86 "
  Nguyễn Văn Tài   1969 17/8/86 "
  Hoàng Thị Kim-Anh   1949 28/Chạp Tân Dậu 1982 Biển Đông
  Lê Hoàng Ngọc   1947 " Biển Đông
  Lê Hoàng Bảo   1970 " Biển Đông
  Lê Trúc Thanh   1972 " Biển Đông
  Lê Nam Trân   1973 " Biển Đông
  Hoàng Minh Châu   1962 " Biển Đông
  Bùi Thế Cầu   1947 " Biển Đông
  Phạm Văn Hải 26 Jun-61 15/5/86 Biển Đông
Bác Sĩ Bác Sĩ Vũ Tiến Bản       Biển Đông
  Nguyễn Thị Nga, Chồng và 2 con     1989 Biển Đông
  Phạm Thị Kim Ngân   1959 2/7/81 Phi Luật Tân
  Đinh Mỹ Anh   1959 1985 Biển Đông
  Bùi Hoàng Cương   1956 1982 Biển Đông
  Đàm Quang Thạch   1951 1988 Biển Đông
  Phan Như Đông   1957 1984 Biên Giới Thái Miên
  Ngô Thị ĐaNa 6 1976 1982 Biển Đông
87 Nạn Nhân Ghe mang số SS0646-IA cùng GS Trần Quang Huy, phân khoa trưởng Văn Khoa      Bị cướp ngày 3/12/1979 Rời Rạch Giá ngày 1 tháng 12, 1979 Tử Nạn Biển Đông
Cụ Bà Phan Khoan 73 13/8/1906 Vượt biên ngày 19/11/1978  
  cùng Con trai Hà Trụ 45 29/10/1934 "  
  cùng con dâu Lương Dung 37 21/1/1942 "  
  Các cháu nội gái Hà Ngọc Trang 12 10/6/1967 "  
  gái  Hà Ngọc Thưởng        
   trai Hà Văn Đạt        
  trai Hà Văn Tiên        
  nữ Hà Ngọc Bửu        
  trai Hà Văn Quốc        
  trai Hà Khải Thành        
Thư Kư VP Sóc Trăng đặc trách Miên vụ Lư Xươne (dân tộc Khmer)       Tử Nạn Đường bộ Campuchia
Hạ Nghị Viên Liêu Khên       ""
Ḥa Thượng Trụ Tŕ Chùa Khleáng Ḥa Thượng Thạch Piếch       ""
71 đường Mâụ Thân TX Sóc Trăng Tỳ Khưu Danh Phenh       ""
Ông Cha Kim Đ́nh Đức   1942 12/1981 Vàm Láng Tiền giang
Con gái Kim Thị Ngọc Dung   1972 12/1981 Vàm Láng Tiền giang
Con gái Kim Thị Ngọc Diệp     12/81 Vàm Láng Tiền giang

 

 

Câp Nhật đến ngày 11/18/07

Biển

Cả

Ngh́n

Năm

Vùi

Thân

Xác