Đng Bào Tử Nạn

Hội Đền Hùng

Tự

Do

Vạn

Kiếp

Gửi

Linh

Hồn

Từ ngh́n xưa, người Việt chúng ta vẫn coi trọng sự chết không phải là hết, mà sau khi chết, phần hồn vẩn luôn luôn vẫn tồn tại và quanh quẩn cùng với con cháu. Điển h́nh là những câu nói b́nh dân khi có một người qua đời là "về với Ông Bà" "về với các Cụ" "chầu Tổ". Điều này đă nói lên sự ḷng tin của người Việt là sự đoàn tụ với các bậc đă đi trước. Sự tin tưởng này c̣n đi xa hơn thế nữa, con người sau khi "về với tiền nhân", phần hồn của họ cũng vẫn c̣n hiện diện và ở quây quần với con cháu. Thờ phụng là một phong tục bất di bất diệt của người Việt chúng ta đối với người quá văng. Niềm ước ao của người Việt ta là sau khi chết, linh hồn họ sẽ được con cháu đời đời hương khói phụng thờ. Linh hồn ta sẽ bơ vơ bất hạnh nếu không ai hương khói.

Trên bước đường tỵ nạn khởi đầu từ tháng 4 năm 1975, có hơn nửa triệu người Việt chúng ta đă tử nạn trên đường t́m tự do. Họ chết trên biển đông. Họ bỏ ḿnh trong rừng thẳm. Thân xác họ chắc đă rữa tan theo thời gian, nhưng linh hồn họ chắc vẫn c̣n phản phất đâu đây trên vùng đất tự do. Từ khi khởi dựng ngôi Đền Hùng Hải Ngoại - Quốc Tổ Vọng Từ, Hương Linh họ đă được triệu thỉnh về Đền để hương khói cho tṛn cái NGHIĂ TỬ - NGHIĂ TẬN mà Cha Ông ta đă truyền lại.

Danh Sách Đồng Bào Tử Nạn Kư Tự đang thờ tại Đền: Phương danh các Hương Linh Tử Nạn đang được Hội Đền Hùng thu tập và lập bia thờ trong Đền. Nghĩa Tử là Nghĩa Tận. 

Ghi Danh Đồng Bào Tử Nạn: Quư Đồng hương có thân nhân hay thân hữu tử nạn trên đường vượt biên xin gửi tên họ người tử nạn về Đền

18 Tháng 11-Lễ Giỗ Chung Đồng Bào Tử Nạn Trên Đường T́m Tự Do: H́nh ảnh và thông cáo về ngày Tỵ Nạn Cộng Sản Việt Nam và Lễ Giỗ Chung Đồng Bào Tử Nạn.

Tâm Sự Tỵ Nạn: Những mẩu tâm t́nh trên đường tỵ nạn của đồng hương kể lại.

Biển

Cả

Ngh́n

Năm

Vùi

Thân

Xác