Lễ Giỗ Chung Đng Bào Tử Nạn

Hội Đền Hùng

Tự

Do

Vạn

Kiếp

Gửi

Linh

Hồn

Thư Mời
Lễ Giỗ Chung Đồng Bào Tử Nạn, 18 tháng 11, 2007

Kính thưa toàn thể quư vị:

Ngày 14 tháng 11, 1978, thức tỉnh trước những sự đau thương và quyết tâm của đồng bào tỵ nạn cộng sản Việt Nam đă bỏ nước ra đi bất chấp những thảm cảnh do thiên nhiên và hải tặc cướp bóc gây nên, Liên Hiệp Quốc đă chính thức công nhận quyền tỵ nạn của người Việt Nam và lên tiếng yêu cầu toàn thể thế giới tự do hăy giang tay chào đón và giúp đỡ người Tỵ Nạn Cộng Sản Việt Nam vào lănh thổ của họ. Ngày này đă đánh dấu là "Ngày Tỵ Nạn Cộng Sản Việt Nam". Theo cuộc tham khảo ư kiến đồng bào (www.vitudo.com), 8547 đồng hương cư ngụ trong 44 thành phố của trên 10 quốc gia đă tham dự và đă có 4667 người chọn ngày 14/11 hàng năm là "Ngày Dân Việt Tỵ Nạn Cộng Sản".

Từ ngh́n xưa, Tổ Tiên ta đă dậy "sự tử như sự sinh", do vậy người Việt chúng ta rất trọng việc phụng tự thờ cúng hương linh người quá văng. Nhân ngày 30/4/06, Quốc Tổ Vọng Từ đă cử hành đại lễ Rước Vong những Hương Linh Đồng Bào Tử Nạn trên Biển Đông tại bờ biển Thái B́nh Dương thành phố San Francisco về Đền hương khói.

Theo tục xưa, lệ cũ và cũng để an ủi phần nào cho những hương linh đồng hương xấu số đă tử nạn trên đường t́m tự do nơi rừng sâu bằng đường bộ và trên biển Đông bằng đường thủy, Quốc Tổ Vọng Từ sẽ chính thức cử hành Lễ Giỗ Chung Đồng Bào Tử Nạn hàng năm.

Năm nay Lễ Giỗ Chung Đồng Bào Tử Nạn sẽ được tổ chức vào lúc

10 giờ sáng, Ngày Chủ Nhật 18 tháng 11 năm 2007
Tại Quốc Tổ Vọng Từ
780 South First Street
San Jose CA 95113


Chúng tôi cũng chân thành kêu gọi quư vị lănh đạo các tôn giáo, tự viện, nhà thờ, thánh thất, giáo đường, đền miếu khắp nơi trong và ngoài nước hăy tiếp tay với chúng tôi an ủi Hương Linh Đồng Bào Tử Nạn bằng cách tổ chức những buổi lễ Cầu Siêu, Cầu Hồn, Cầu Nguyện vào ngày này hàng năm nhằm lưu truyền tinh thần bất khuất của những Người Đă Mất cũng như nhắc nhở Ư Nghĩa Tỵ Nạn của chúng ta.

Vậy, kính mong toàn thể quư vị và đồng hương bớt chút th́ giờ đến tham dự để thắp nén hương tưởng nhớ "Đồng Bào Tử Nạn" nhân "Ngày Dân Việt Tỵ Nạn Cộng Sản".

Nay trân trọng kính mời,

Kư Tự Hương Linh Đồng Bào Tử Nạn Thờ Tại Đền

Danh Sách Hương Linh Tử Nạn

 

Biển

Cả

Ngh́n

Năm

Vùi

Thân

Xác