Hùng Vương Quốc Đạo

Theo lịch sử, Quốc Tổ Hùng không phải chỉ là người lập ra nước Việt Nam. Quốc Tổ Hùng Vương c̣n là Tổ Tiên của chính tất cả chúng. Là người đă khai phá ra nước Việt Nam, là người đă khai sinh ra dân tộc Việt Nam. Ít nước nào trên thế giới có được lịch sử và nguồn gốc tương tự như chúng ta. Do đó, bổn phận của chúng ta đối với Quốc Tổ là một bổn phận vừa đối với nước vừa đối với nhà.. Đối với nước, bởi QuốcTổ đă khai sáng ra đất nước ḿnh; nhưng đối với nhà, th́ Quốc Tổ đă khai sáng ra ḍng họ ḿnh. Ḿnh có nhiệm vụ làm sáng cái Đức của Quốc Tổ Hùng Vương. Làm sáng Đức của Tổ Tiên không phải làm một cách b́nh thường, ta phải làm với một tinh thần tích cực. Nghĩa là, ta phải coi Quốc Tổ như là người đă t́m ra một nguồn đạo mới, mà tôi gọi là Quốc Đạo.

Mọi người Việt Nam tự do đều có tín ngưỡng, tôn giáo của ḿnh. Mỗi tôn giáo có một biểu tượng để nhắc nhở ḿnh giữ tôn giáo cho đàng hoàng, nhưng tựu chung, th́ tôn giáo nào cũng đều huấn luyện, nhắc nhở con người trở thành những người tốt. Không có tôn giáo nào biến con người thành người xấu cả. Mọi người Việt Nam có tôn giáo riêng của ḿnh, đó là quyền của mọi người. Nhưng chúng ta cũng phải nh́n nhận rằng: Mọi người Việt Nam phải có bổn phận đối với nước Việt Nam, bổn phận đó cao quí thiệng liêng như một đạo, chứ không phải là một chuyện b́nh thường. Ta hy sinh cho đất nưóc như ta hy sinh để bảo vệ lấy tôn giáo. Đạo đó là ǵ? Đạo Việt Nam. Đạo Hùng Vương mà chúng ta gọi là Quốc Đạo. Do đó mỗi người Việt Nam sẽ có một đạo và một tôn giáo. Đạo là Đạo của cả nước và tôn giáo là của mỗi người tùy chúng ta tự do lựa chọn tín ngưỡng của ḿnh. Có thể cả nước theo Thiên Chúa Giáo hay Phật Giáo, Cao Đài, Phật Giáo Ḥa Hảo … nhưng vẫn phải nh́n thấy một đạo phải giữ, đó là Đạo Hùng Vương, đó là Quốc Đạo. Ta có giữ được nước, ta mới giữ được những thứ khác…