Lịch Sinh Hoạt

Chương tŕnh sinh hoạt thường niên:

Tháng Giêng AL:

           Tết Nguyên Đán

           Lễ Khai Ấn

           Lễ Kỳ Yên và Cúng Nhương Tinh Dâng Sao Giải hạn

Tháng 2 AL:

           Húy Nhật Hai Bà Trưng và Tưởng Niện Liệt Nữ Anh Hùng Dân Tộc

Tháng 3 AL:

           Giỗ Tổ Hung Vương

           Giỗ Vân Hương Thánh Mẫu

Tháng 4 AL:

            Giỗ Đức Thánh Gióng, 10 tháng Tư AL

Tháng 5 AL:

             Tiệc Quan Tuần Tranh

Tháng 6 AL:

              Lễ Hịêp Kỵ Hội Viên Quá Văng

Tháng 7 AL:

              Lễ Vu Lan

              Lễ Giỗ Vua Quang Trung

              Lễ Giỗ Tướng Hoàng Cơ Minh

Tháng 8 AL:

              Lễ Giỗ Đức Đại Vương Trần Hưng Đạo

              Lễ Giỗ Vua Cha BÁt Hải Động Đ́nh

Tháng 9 AL;

             Tiệc Mẫu Cửu Thiên

Tháng 10 AL:

             Tiệc Ông Hoàng Mười

             Giỗ Chung Đồng Bào Tử Nạn

Tháng 11 AL:

Tháng 12 AL: